Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Sint-Kornelis-Horebeke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-05-1983 tot heden

ID
7871
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7871

Beschrijving

De bescherming omvat de dorpskern van Sint-Kornelis-Horebeke met de parochiekerk Sint-Kornelis met kerkhof, het klooster en de lagere school die sinds het begin van de 20ste eeuw in een voormalige herenhoeve zijn gevestigd, de voormalige pastorie van de parochie en de overige restanten van de karakteristieke dorpsarchitectuur rond de Ommegangstraat, Kloosterstraat, Koekoekstraat en Sint-Kornelisplein. De parochiekerk, kerkhofmuur, de oude delen van het klooster en de pastorie zijn eveneens als monument beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als dorpsgezicht van de site gevormd door het domein van het klooster, de kerk en de pastorie en een gedeelte van de Onderstraat met aanpalende percelen als volgt: "omwille van de historische waarde van de karakteristieke plattelandsarchitectuur, van groot belang voor de begeleidende omgeving van monumentale gebouwen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000707, Dorpskom met kerk, pastorie en klooster (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

De kerk, de pastorie en het klooster, met hun omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Sint-Kornelis-Horebeke

Kloosterstraat, Koekoekstraat, Ommegangstraat, Sint-Kornelisplein (Horebeke)
De dorpskern van Sint-Kornelis-Horebeke wordt gekenmerkt door de parochiekerk, de 18de-eeuwse pastorie en het klooster dat sinds 1921 gevestigd is in een voormalige herenhoeve. Daarnaast bleven restanten bewaard van de karakteristieke plattelandsarchitectuur.

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Ommegangstraat 2 (Horebeke)
Boerenhuis, in kern uit 18de eeuw met uitbreiding uit tweede helft 19de eeuw. Met beuk- en haagbeuk omhaagde, heraangelegde moes- en bloementuin voor het huis.


Gemeentehuis van Sint-Kornelis-Horebeke en café

Sint-Kornelisplein 4 (Horebeke)
Alleenstaand huis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak, volgens kadasterarchief voorheen schuur omgebouwd tot woonhuis in laatste kwart 19de eeuw.


Herenhoeve

Sint-Kornelisplein 1 (Horebeke)
Herenhoeve gelegen ten zuidoosten naast de kerk, in 1786 vermeld als hofstede toebehorend aan griffier Van der Donckt. U-vormig complex gebouwen gegroepeerd rondom geplaveide binnenplaats, aan de straatzijde, ten zuidwesten, afgesloten door hoge bakstenen muur met poortjes.. Vermoedelijk enkele jaren later toevoeging van noordelijke vleugel en straatmuur.


Kapel

Ommegangstraat zonder nummer (Horebeke)
Schuin ingeplante en vlak tegen het huis aangebouwde kapel, op arduinen sluitsteen van de rondboogdeur gedateerd 1864.


Parochiekerk Sint-Kornelis

Sint-Kornelisplein zonder nummer (Horebeke)
Oorspronkelijk romaans of vroeggotisch eenbeukig kerkje, meermaals uitgebreid en gewijzigd. Omringend kerkhof afgesloten door eenvoudige lage bakstenen kerkhofmuur van 1780-81, ten westen met geblokte arduinen hekpijlers.


Pastorie van de Sint-Kornelisparochie

Ommegangstraat 3 (Horebeke)
Pastorie, gelegen ten noordoosten van de kerk. Beplant voortuintje met laag afsluitingsmuurtje. Alleenstaand huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Winkel, dorpscafé en hoeve

Sint-Kornelisplein 6 (Horebeke)
Winkel, dorpscafé en hoeve, nu woonhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak, op rechter zijgevel door middel van muurankers gedateerd 1903.