Beschermd monument

Windmolen Mosseveldemolen

Beschermd monument van 22-06-2004 tot heden
ID: 7875   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7875

Besluiten

Windmolen De Mosseveldemolen met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-2004  ID: 4292

Beschrijving

De stenen achtkantige windmolen Mosseveldemolen, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, is beschermd als monument.Waarden

De stenen achtkantige windmolen genaamd ‘Van Mosseveldemolen’, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als een zeldzaam geworden voorbeeld van een windmolenromp van het type stellingmolen met een stenen achtkantige romp. Het is tevens een zeldzaam voorbeeld van een molenromp daterend uit het midden van de 18de eeuw, dat een bepaalde werkwijze in de opvattingen inzake de molenbouw in Vlaanderen illustreert ook inzake de afwerking van deur- en vensteropeningen met grijze baksteentjes. Het bouwen van achtkantige stenen molenrompen hoort bij een fase die voorafgaat aan het bouwen van ronde molenrompen en die in de tweede helft van de 18de eeuw ingang vond. Tenslotte gaat het om een materiële getuige van een voormalige koren-, olie- en eventueel schorsmolen.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Windmolen Mosseveldemolen

Merestraat 131 (Aalst)
De Mosseveldemolen is een achtkantige stellingmolen gebouwd in 1758.