Beschermd monument

Stadswoning Spaans Huis

Beschermd monument van tot heden

ID
7877
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7877

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

De stadswoning genaamd 'Spaans Huis' is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als barokke rijhuisjes met puntgevels, merkwaardige arduinen 17de-eeuwse spiegelboogdeur en 16de-eeuwse galerij met twee korfbogen op de binnenplaats."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Corduwaniersstraat 10: Spaans Huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het Spaans Huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Stadswoning

Corduwaniersstraat zonder nummer, Kraanlei 75 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw. Bakstenen gebouw. De twee traveeën zijn hoger opgetrokken tot een trapgevel.


Stadswoning Spaans huis

Corduwaniersstraat 12 (Gent)
Traditioneel rijhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen en twee zadeldaken, wellicht opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw. Bak- en zandsteenbouw met gebruik van arduin voor de deuromlijsting. Zijgevel uitziend op een binnenplaats, is voorzien van een galerij, mogelijk uit de 16de eeuw, met verdieping. Achterhuis met witgekalkte puntgevel.