Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
78779
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78779

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Lange Molenstraat 7 (Lebbeke)

Woning, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1923 door een lompenkoopman samen met een magazijn dat in 1952 vervangen werd door het fabrieksgebouw van de firma Damiaan De Sadeleir; de woning deed toen dienst als conciërgewoning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Lange Molenstraat 7 (Lebbeke)
Woning, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1923 door een lompenkoopman samen met een magazijn dat in 1952 vervangen werd door het fabrieksgebouw van de firma Damiaan De Sadeleir; de woning deed toen dienst als conciërgewoning.