Beschermd monument

Kasteel Cortewalle

Beschermd monument van 08-09-1971 tot heden
ID: 7878   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7878

Besluiten

Kasteel Cortewalle
definitieve beschermingsbesluiten: 08-09-1971  ID: 607

Beschrijving

Het kasteel Cortewalle is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel Cortewalle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Cortewalle

Essendreef 2, Zwarte Dreef 1 (Beveren)
Waterburcht gelegen in een uitgestrekt park ten zuiden van de rijksweg Antwerpen-Rijsel, waarin tevens een koetshuis met oranjerie en gietijzeren hangbrug op te merken zijn.