Beschermd monument

Hof te Mutsereel

Beschermd monument van 07-11-1997 tot heden

ID
7879
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7879

Besluiten

Hof Te Mutsereel en toegangsweg met bijgebouw en koetshuis
definitieve beschermingsbesluiten: 07-11-1997  ID: 3245

Beschrijving

De bescherming omvat het - in kern 17de-eeuwse - woonhuis van het Hof te Mutsereel.Waarden

Het 17de-eeuwse woonhuis van het Hof te Mutsereel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als restant van een oorspronkelijke omwalde site die teruggaat tot de 11de-12de eeuw en die een belangrijke rol heeft gespeeld als steunpunt voor het hertogdom Brabant nabij de grens met het graafschap Vlaanderen, sinds de 15de eeuw heerlijkheid met rechtsgebied.

historische waarde

als voorbeeld van een 17de-eeuwse eenlaagse woning met bij restauratie geplaatste zandstenen kruiskozijnen, door zandstenen gevelbanden met elkaar verbonden, met niettegenstaande enkele historiserende herstellingen nog oorspronkelijke elementen zoals opkamer boven een overwelfde kelder, balkenzoldering met versierde balksleutels, gedeeltelijk bewaarde in laatgotische stijl opgevatte haard, alsook met een uit een latere aanbouw gerecupereerde vroeg 18de-eeuwse kalkzandstenen deuromlijsting waarboven een datumsteen anno 1715 is aangebracht.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof te Mutsereel

Mutsereelstraat 39 (Aalst)
Het Hof te Mutsereel heeft een middeleeuwse oorsprong maar bestaat enkel nog uit een - in kern 17de-eeuws - woonhuis en een 19de-eeuws bijgebouw met koetshuis gelegen op een beperkt perceel bereikbaar via een smalle toegangsweg.