Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
78791
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78791

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Veldekens 60 (Maldegem)
  • Veldekens 62 (Maldegem)

Rij met zes arbeidershuizen van één bouwlaag onder doorlopende zadeldaken (pannen), volgens kadastergegevens gebouwd in de jaren 1860.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij van arbeiderswoningen

Veldekens 52-62 (Maldegem)
Rij met zes arbeiderswoningen van één bouwlaag onder doorlopende zadeldaken, gebouwd in de jaren 1860. Dubbelhuisjes van drie traveeën met onbeschilderde bakstenen gevel op gepikte plint.