Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Wijk Corseele

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
7884
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7884

Besluiten

Wijk Corseele
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2215

Beschrijving

De bescherming omvat de wijk Corseele, meer bepaald de percelen aanpalend aan de straat Korsele, de Koning Willemdreef en een deel van de Abraham Hansstraat.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de wijk Corseele als volgt werd gemotiveerd: "als enige protestantse gemeenschap van ons land, die sedert 1554 tot op heden ononderbroken heeft bestaan.
Tevens omwille van de historische en artistieke waarde van de bebouwing in dit gehucht, gekenmerkt door meestal eenlaagse huisjes met pannenzadeldak, van buitenluiken voorziene ventsters en karakteristieke voortuintjes.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000779, Wijk Corseele met omgeving, advies KCML (1986).


Waarden

De wijk Corseele te Horebeke (Sint-Maria-Horebeke), gevormd door de Corseelestraat [nu Korsele], met de Koning Willemdreef en het op deze straat uitgevend deel van de Abraham Hansstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wijk Corseele

Abraham Hansstraat, Koning Willemdreef, Korsele (Horebeke)
De wijk Corseele, bekend als de Geuzenhoek, is gesitueerd halfweg Oudenaarde en Zottegem, aan een smalle landweg die van de dorpskom van Sint-Maria-Horebeke naar Nederzwalm afdaalt. Dit gehucht is de enige protestantse gemeenschap van ons land die sedert 1554 tot op heden ononderbroken heeft bestaan.

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Korsele 49 (Horebeke)
Eenvoudige boerenwoning van het gehucht Korsele met ommuurd, deels bekiezeld voortuintje. Rechts haaks op de woning bevindt zich de schuur; links een aangebouwd bijgebouw onder lessenaarsdak.


Dorpswoning

Korsele 51 (Horebeke)
Typische dorpswoning van het gehucht Korsele. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.


Dorpswoning

Korsele 47 (Horebeke)
Alleenstaande bakstenen dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, volgens kadasterarchief van circa 1925.


Dorpswoning

Korsele 34 (Horebeke)
Alleenstaande dorpswoning in omringende tuin, daterend uit begin twintigste eeuw. Baksteenbouw van vijf traveeën en één bouwlaag op gecementeerde plint en onder zadeldak.


Dorpswoning

Korsele 21 (Horebeke)
Dorpswoning van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de eeuw.


Hoeve

Koning Willemdreef 4 (Horebeke)
Voormalige hoeve en deels zogenaamde Oude Tempel en vergaderplaats van de protestanten tot de bouw van de Oude kerk ernaast in 1795, vermoedelijk gebouwd in 1788-89.


Hoeve met losse bestanddelen

Korsele 36 (Horebeke)
Hoeve met losse bestanddelen, mooi gelegen tegenover de protestantse kerk, uit de achttiende eeuw. Bakstenen woonhuis van vijf traveeën onder vernieuwd zadeldak met riet, door middel van muurankers op linker zijgevel gedateerd 1791.


Hoeve met winkel en café

Korsele 27 (Horebeke)
Achterin gekasseide oprit gelegen huis van vijf traveeën onder zadeldak (pannen), volgens kadasterarchief vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Nieuwe protestantse kerk en kerkhof

Korsele 39 (Horebeke)
Zogenaamde Nieuwe Kerk, gelegen vlak bij de Oude Kerk. De hervormde kerk is gebouwd in 1872 in neogotische stijl naar ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten van 1868.


Oude Kerk

Koning Willemdreef zonder nummer (Horebeke)
De Oude Kerk, gebouwd in 1794-1795. Het eerste echte kerkgebouw voor de protestanten van de Vlaamse Olijfberg.


Pastorie van de protestantse gemeenschap

Korsele 40 (Horebeke)
Pastorie van de protestantse gemeenschap. Woonhuis door P.F. Vandenberghe gebouwd in 1800 op de plaats van een oudere hoeve met smidse.


Protestants Historisch Museum Abraham Hans

Abraham Hansstraat 3 (Horebeke)
Protestants schooltje en geboortehuis van de volksschrijver A. Hans. Achterin voortuin gelegen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in topanker van rechterzijgevel gedateerd 1819.


Semigesloten hoeve

Korsele 28 (Horebeke)
Semigesloten hoeve met U-vormig opgestelde bakstenen gebouwen rondom gekasseid erf en aan de straatzijde afgesloten door later bijgebouwd poortgebouw.


Treurbeuk op protestants kerkhof Korsele

Korsele 39 (Horebeke)
De opgaande treurbeuk groeit achteraan op het protestantse kerkhof, ten noordwesten van de Nieuwe protestantse kerk (gebouwd in 1872) en dicht bij de Oude Kerk (gebouwd in 1794-1795), nabij de scheidingsmuur met het domineehuis. Het is één van de oudste treurbeuken van het land uit het midden van de 19de eeuw met aan de wortels een ingegroeide grafsteen van 1867.


Twee geschoren taxussen op protestants kerkhof Korsele

Korsele 39 (Horebeke)
Achter het toegangshek dat naar het kerkhof bij de protestantse kerk leidt, staan twee geschoren taxussen. Twee wintergroene snoeivormen die als welkomstbomen bij de inkom hun opwachting maken. Ze zijn traditioneel geschoren in een afgeronde kegelvorm die doet denken aan een hooimijt.


Twee treuressen op protestants kerkhof Korsele

Korsele 39 (Horebeke)
Aan de achterkant, voorbij het koor van de protestantse kerk, staat aan beide zijden een treures. Het zijn twee bomen met afhangende - treurende takken, een cultuurvariëteit van de gewone es. Op begraafplaatsen werd het planten van bomen met een treurende kruinvorm regelmatig toegepast.


Twee zomerlinden met ingesneden blad op protestants kerkhof Korsele

Korsele 39 (Horebeke)
Twee lindebomen flankeren de protestantse kerk op Korsele. Het zijn twee cultuurvariëteiten van de zomerlinde die veel langzamer groeien en een maximale hoogte van 15 m hebben. De bomen worden in het bijzonder gekenmerkt door een diep en onregelmatig ingesneden blad.


Villa

Korsele 45 (Horebeke)
Bakstenen villaatje met rode pannendaken, volgens kadasterarchief van circa 1910.