Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
78871
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78871

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerenhuisje met ommuurd voortuintje met hek; dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), uit de tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Kloosterberg 26 (Herzele)
Boerenhuisje met ommuurd voortuintje met hek; dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw.