Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Niklaas: orgel

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden
ID: 7891   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7891

Besluiten

Orgels
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5630

Beschrijving

Deze bescherming betreft het orgel van de Sint-Niklaaskerk. Het orgel werd beschermd bij koninklijk besluit van 12 oktober 1981; in 2014 werd een administratieve fout rechtgezet.


Waarden

Het orgel in de Sint-Niklaaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat zonder nummer (Hoegaarden)
Classicistisch gebouw, heropgericht in de tweede helft van de 18de eeuw, tezelfdertijd als de pastorie, met gebruik van oude elementen.