Beschermd monument

Oude en Nieuwe Kerk en hoevewoning

Beschermd monument van 22-04-1994 tot heden
ID: 7892   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7892

Besluiten

De Oude Kerk met hoevewoning en de Nieuwe Kerk
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1994  ID: 2675

Beschrijving

De bescherming omvat de Oude Kerk uit 1781, met de hoevewoning, en de Nieuwe Kerk uit 1872 van de als dorpsgezicht beschermde protestantse wijk Corseele.Waarden

De Oude Kerk met aanpalende hoevewoning en de Nieuwe Kerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Van deze eigen kerken in de voor Vlaanderen unieke protestantse enclave te Sint-Maria-Horebeke, namelijk de wijk Corseele of Geuzenhoek, respectievelijk een eenlaagse witgeverfde hoevewoning (met uitzondering van de recente voorgebouwde inkom) en annexe gebouwtje, de Oude Kerk, naar volgens het Tolerantieverdrag van keizer Jozef II in 1781 onder welbepaalde voorwaarden protestantse diensten mochten plaatsvinden, en een in 1872 in neogotische stijl gebouwde ruimere Nieuwe Kerk waarvoor de overheid eiste dat ze, palend aan de openbare weg, er als een katholiek kerkgebouw zou uitzien.

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Koning Willemdreef 4 (Horebeke)
Voormalige hoeve en deels zogenaamde "Oude Tempel" en vergaderplaats van de protestanten tot de bouw van de zogenaamde "Oude kerk" ernaast in 1795, vermoedelijk gebouwd in 1788-89.


Nieuwe protestantse kerk

Korsele 39 (Horebeke)
Zogenaamde Nieuwe Kerk, gelegen vlak bij de Oude Kerk. De hervormde kerk is gebouwd in 1872 in neogotische stijl naar ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten (Oudenaarde) van 1868.


Oude Kerk

Koning Willemdreef zonder nummer (Horebeke)
Zogenaamd "De Oude Kerk", gebouwd in 1794-1795. Het eerste echte kerkgebouw voor de protestanten van de "Vlaamse Olijfberg".