Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
78967
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78967

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen villa, met lage gemetste voortuinafsluiting rond uitgespaard perceel van de aan de straat gelegen Heilige Antonius van Paduakapel (1898). Gerealiseerd in 1927 door architect Adolf Keppens (Zele) in opdracht van vlasser Leon Herweghe.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Heikant 146 (Zele)
Achterin gelegen villa, gerealiseerd in 1927 door architect Adolf Keppens. Traditionele villa uit het interbellum met art-deco-invloeden met lage gemetste voortuinafsluiting rond uitgespaard perceel van de aan de straat gelegen Heilige Antonius van Paduakapel.