Beschermd monument

Kasseiweg Haaghoek

Beschermd monument van 30-03-1995 tot heden

ID: 7899   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7899

Besluiten

Kasseiwegen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-03-1995  ID: 2827

Beschrijving

Deze bescherming betreft de kasseiweg Haaghoek (deel Sint-Kornelis-Horebeke), die deel uitmaakt van een tracé kasseiwegen dat loopt van de dorpskern van Sint-Kornelis-Horebeke tot aan de Oudenaardestraat in Zegelsem. Dit tracé bestaat verder uit de kasseiweg Haaghoek (deel Zegelsem), de kasseiweg H. Teirlinckstraat en de kasseiweg Sint-Ursmarusstraat die afzonderlijk zijn beschermd als monument.



Waarden

Haaghoek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

historische waarde

Deze kasseiwegen zijn nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd.

sociaal-culturele waarde

De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zeer karakteristiek en geven aan het landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter. Ze worden door menig wandelaar, wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasseiweg Haaghoek

Haaghoek zonder nummer, zonder nummer (Horebeke, Brakel)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.


Vallei van de Perlinckbeek

Elst, Zegelsem (Brakel), Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Maria-Horebeke (Horebeke), Sint-Blasius-Boekel (Zwalm)
Dit gebied omvat de bovenloop van de Perlinckbeek tussen Zegelsem en Sint-Blasius-Boekel waar het verval van de beek het grootst is met verschillende zijbeken. De dalbodem kent een sterk wisselende topografie met boog- en een vleugeldalen. De westelijke dalwand ligt voornamelijk onder akker en de meer steile oostelijke onder bos en graslandpercelen die met perceelsrandbegroeiing omzoomd zijn. De loop van het Perlinckbeek is gewijzigd ten gevolge van waterbeheersingswerken door de mens. In de vallei van de Perlinckbeek komen verschillende grote gesloten hoeves voor en de Perlinckmolen die teruggaat tot de 9de eeuw.