Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Catharina

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden
ID: 790   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/790

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 21

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Catharina te Steenokkerzeel, is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Catharinakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina

de Kerchove d'Exaerdestraat zonder nummer (Steenokkerzeel)
Zandstenen constructie met omringend kerkhof, romaanse kerk uit de eerste helft 11de eeuw met nieuwe westgevel eerste helft 13de eeuw, gotisch koor eerste kwart 14de eeuw, transeptarm en zijbeuk 16de-eeuws en westportaal uit 1673.