Beschermd monument

Burgerhuis in empirestijl: achterhuis

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden
ID: 7900   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7900

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Dit achterhuis, horend bij een burgerhuis in empirestijl, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als voormalig classicistisch huis van 1784 met bekronend fronton."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kaatsspelplein (horend bij Drongenhof 11): huis, advies KCML (1981).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Achterhuis

Drongenhof 11 (Gent)
Classicistisch-getint huis met twee bouwlagen, één travee en zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), daterend uit 1784.