Beschermd monument

Kerkplein met bermen

Beschermd monument van 06-03-1997 tot heden

ID
7906
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7906

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart: kerkhofmuur en kerkplein
definitieve beschermingsbesluiten: 06-03-1997  ID: 3151

Beschrijving

De bescherming omvat het gekasseide Kerkplein in het centrum van Sint-Maria-Horebeke, met bermen vervat in het openbaar domein. De dorpskom is als dorpsgezicht beschermd.Waarden

Het Kerkplein te Sint-Maria-Horebeke, met inbegrip van de bermen vervat in het openbaar domein, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

historische waarde

deze kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella, tijdens het begin van de 17de eeuw werden de straten in de steden geplaveid. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria-Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd.

sociaal-culturele waarde

de zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zéér karakteristiek en geven aan het dorpsgezicht een belangrijk, echt en onvervalst karakter. Ze worden door menig wandelaar, wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.