Beschermd monument

Sint-Amanduskerk: toren

Beschermd monument van 17-03-1949 tot heden
ID: 7910   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7910

Besluiten

Sint-Amanduskerk: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-1949  ID: 249

Beschrijving

De bescherming omvat de kerktoren van de voormalige Sint-Amanduskerk, het enige restant van deze gesloopte kerk.Waarden

De oude, aan zijn bestemming onttrokken kerktoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Toren oude Sint-Amanduskerk

Noël Schoorensstraat 7 (Nazareth)
In 1123 door de bisschop van Doornik opgedragen aan de Sint-Pietersabdij. Heropbouw in de 17de en 18de eeuw: voornamelijk in 1771-72 vergroten van kerk door toevoeging van linker zijbeuk en bouw van een nieuwe toren onder leiding van de bouwmeester van de Sint-Pietersabdij L. De Villegas.