Sint-Amanduskerk: toren

Beschermd monument van 17-03-1949 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nazareth
Deelgemeente Eke
Straat
Locatie Eke (Nazareth)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44048/101.1
  • OO001987

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Toren oude Sint-Amanduskerk

Noël Schoorensstraat 7, Nazareth (Oost-Vlaanderen)

In 1123 door de bisschop van Doornik opgedragen aan de Sint-Pietersabdij. Heropbouw in de 17de en 18de eeuw: voornamelijk in 1771-72 vergroten van kerk door toevoeging van linker zijbeuk en bouw van een nieuwe toren onder leiding van de bouwmeester van de Sint-Pietersabdij L. De Villegas.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De bescherming omvat de kerktoren van de voormalige Sint-Amanduskerk, het enige restant van deze gesloopte kerk.

Waarden

De oude, aan zijn bestemming onttrokken kerktoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.