Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter: orgel

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID: 7913   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7913

Besluiten

Orgels
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5630

Beschrijving

Deze bescherming betreft het orgel in de Sint-Pieterskerk te Vissenaken. Het orgel werd beschermd bij koninklijk besluit van 12 oktober 1981; in 2014 werd een administratieve fout rechtgezet.Waarden

Het orgel in de Sint-Pietersbandenkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kronkelweg zonder nummer (Tienen)
Classicistisch gebouw van 1762-1767, homogeen geheel van bak- en zandsteen voorzien van typische steekboogvensters met uitspringende sluitsteen, in de kerk een orgel van 1870.