Sint-Annakapel

Beschermd monument van 17-10-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nazareth
Deelgemeente Eke
Straat Landuitstraat
Locatie Landuitstraat zonder nummer (Nazareth)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44048/103.1
  • OO001988

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Annakapel

Landuitstraat zonder nummer, Nazareth (Oost-Vlaanderen)

Door linden beschaduwde kapel van 1746. Naar verluidt opgericht in een periode van besmettelijke ziekte als halte op de bedevaartweg van Deerlijk naar Bottelare.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de 18de-eeuwse Sint-Annakapel. De omgeving is als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de Sint-Annakapel als volgt werd gemotiveerd: "als bakstenen kapelletje uit het midden van de 18de eeuw, in landelijke barokstijl". De volkskundige waarde werd als volgt gemotiveerd: "als voormalige pleisterplaats langs de bedevaartsweg naar het Sint-Annaheiligdom te Bottelare".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000781, Sint-Annakapel en omgeving, advies KCML (1986).

Waarden

De Sint-Annakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.