Beschermd monument

Sint-Annakapel

Beschermd monument van 17-10-1986 tot heden
ID: 7915   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7915

Besluiten

Sint-Annakapel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1986  ID: 2226

Beschrijving

De bescherming omvat de 18de-eeuwse Sint-Annakapel. De omgeving is als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de Sint-Annakapel als volgt werd gemotiveerd: "als bakstenen kapelletje uit het midden van de 18de eeuw, in landelijke barokstijl". De volkskundige waarde werd als volgt gemotiveerd: "als voormalige pleisterplaats langs de bedevaartsweg naar het Sint-Annaheiligdom te Bottelare".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000781, Sint-Annakapel en omgeving, advies KCML (1986).


Waarden

De Sint-Annakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Annakapel

Landuitstraat zonder nummer (Nazareth)
Door linden beschaduwde kapel van 1746. Naar verluidt opgericht in een periode van besmettelijke ziekte als halte op de bedevaartweg van Deerlijk naar Bottelare.