Sint-Annakapel: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-10-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nazareth
Deelgemeente Eke
Straat Landuitstraat
Locatie Landuitstraat zonder nummer (Nazareth)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44048/101.1
  • OO001989

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Omgeving van de Sint-Annakapel

Landuitstraat zonder nummer, 1 (Nazareth)

De Sint-Annakapel of kapel van Sint-Anna Landuit werd in 1746 gebouwd en fungeerde als halte voor de bedevaarders die zich van Deinze en Oudenaarde naar het heiligdom van Sint-Anna te Bottelare begaven.

Is de omvattende bescherming van

Langgestrekte hoeve

Landuitstraat zonder nummer, Nazareth (Oost-Vlaanderen)

Tegenover de Sint-Annakapel gelegen langgestrekt hoevetje in omhaagde tuin met ijzeren toegangshek. Woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), uit eerste kwart 19de eeuw (?).

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van de als monument beschermde Sint-Annakapel met inbegrip van de landweg ten (zuid)westen die met knotwilgen is afgezoomd. De kapel maakt geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van de onmiddellijke omgeving van de Sint-Annakapel met de met knotwilgen afgezoomde smalle landweg die naast de kapel op de Landuitstraat uitmondt, als volgt werd gemotiveerd: "als voormalige pleisterplaats voor bedevaarders naar het heiligdom van Sint-Anna te Bottelare".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000781, Sint-Annakapel en omgeving, advies KCML (1986).

Waarden

De omgeving van de Sint-Annakapel met de met knotwilgen afgezoomde smalle landweg die naast de kapel op de Landuytstraat uitmondt is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.