Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
79187
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79187

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen gelegen onder de dijkstraat, met boomgaard en drinkpoel op het erf voor het woonhuis, aan de straat afgesloten met ijzeren hek en meidoornhaag.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Blekkersdijk 4 (Sint-Laureins)
Hoeve met met boomgaard en drinkpoel op het erf voor het woonhuis, aan de straat afgesloten met ijzeren hek en meidoornhaag. Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, gedateerd 1876, ruime schuur onder afgewolfd zadeldak en bakhuis met bewaarde oven.