Beschermd monument

Herdenkingskapel Tweede Wereldoorlog

Beschermd monument van 18-02-2013 tot heden
ID: 7925   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7925

Besluiten

Herdenkingskapelletjes Tweede Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-2013  ID: 5112

Beschrijving

De herdenkingskapel voor de burgerlijke slachtoffers van een bomongeval op een tram op 9 oktober 1943 te Oosteeklo is beschermd als monument. Het tweede herdenkingsmonument waarvan sprake in de waarden betreft een herdenkingskapel in de Muikemstraat.


Waarden

Herdenkingskapel Tweede Wereldoorlog voor de burgerlijke slachtoffers van een bomongeval op een tram op 9-10-1943 te Oosteeklo is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Twee herdenkingsmonumenten, met sterk religieuze symboliek door hun vormgeving als pijlerkapelletjes, werden in 1945 opgericht en ingehuldigd op initiatief van de gemeente Oosteeklo voor de burgerlijke slachtoffers van de Tweede wereldoorlog. Het monument in de Stroomstraat herdenkt het drama van 9-10-1943 waarbij vele burgers het leven lieten toen een (Engelse) vliegtuigbom op die plaats een tram trof. Het monument in de Muikernstraat herdenkt de burgerlijke slachtoffers bij een (Engels) bomongeval op 9-7-1943.
Het betreft twee bijna identieke niskapellen, ingewerkt in een gemetste pijler van baksteen die wordt afgedekt door een steil zadeldakje van Boomse pannen, dat een weinig verdiept ligt tussen twee puntgevels. Langs beide zijden aan de voorkant geflankeerd door kniehoge vierkante pijlers afgedekt met een steen in arduin. Elk wegkapelletje met eenvoudig plaasteren Onze-Lieve-Vrouwbeeldje in een beglaasde nis in driehoekige gotische vormgeving en met daarboven een kruis in witsteen. De kapelletjes zijn beide uitgevoerd door een lokale ambachtsman.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma, dat door de burgers vaak werd verwerkt door het zoeken van troost en kracht in de religie. Religieus geïnspireerde herdenkingsmonumenten in de vorm van een wegkapelletje, opgericht naar aanleiding van twee verschrikkelijke menselijke drama's die in 1943 te Oosteeklo plaatsvonden ten gevolge van bomaanvallen (bij vergissing) op burgerlijke doelwitten.
De beide herdenkingsmonumenten getuigen van de moeilijke dagelijkse levensomstandigheden en van het menselijk leed, waarmee de burgerbevolking te maken kreeg in oorlogstijd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Herdenkingskapel Tweede Wereldoorlog

Stroomstraat zonder nummer (Assenede)
Bakstenen wegkapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje in beglaasde nis onder steil pannen zadeldakje, opgericht kort na de oorlog.