Hoekhuis

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Haringsteeg
Locatie Haringsteeg 2 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/307.1
  • 4.01/44021/885.1
  • OO000984

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekhuis

Haringsteeg 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), met kern uit de 16de tot 17de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor omlijstingen en hoekblokken.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit hoekhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als woning met kern in traditionele bak- en zandsteenbouw, opklimmend tot de 17de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Haringsteeg 2: huis, advies KCML (1981).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.