Stadswoning Het Plotershuis

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hertogstraat
Locatie Hertogstraat 40, 42 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1331.1
  • 4.01/44021/339.1
  • OO000985

Is de omvattende bescherming van

Hoekhuis in traditionele stijl

Hertogstraat 42, Gent (Oost-Vlaanderen)

Traditioneel hoekhuis van bak- en zandsteen daterend uit de 16de tot 17de eeuw. De voorgevel in de Hertogstraat is een trapgevel (6 trappen + topstuk) met twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Dit complex bevat ook een huisje uitziend op de Plotersgracht met één bouwlaag afgedekt met een zadeldak.

Stadswoning

Hertogstraat 40, Gent (Oost-Vlaanderen)

Huis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak, uit de 17de tot 18de eeuw. Bakstenen lijstgevel met gepikte plint. Haakse aanbouw van baksteen uit de 17de eeuw met vier traveeën.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stadswoning 'Het Plotershuis' is beschermd als monument. Dit geheel in traditionele bouwstijl bestaat uit een hoekhuis, ommuurd hoektuintje en twee aanpalende huisjes.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het geheel als volgt werd gemotiveerd: "als 17de-eeuwse traditionele bouwkunst en het straatbeeldbepalend karakter van het bakstenen hoekpand met ommuurd binnenplaatsje."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Hertogstraat 6-8: Plotershuis, advies KCML (1981).

Waarden

Het Plotershuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.