Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID: 7934   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7934

Besluiten

Geografisch pakket Gent
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Deze stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het geheel als volgt werd gemotiveerd: "als getuige van oude bebouwing met 17de-eeuwse trapgevel."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Hertogstraat 7: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Hertogstraat 11 (Gent)
Huis met twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw, met gevelaanpassing uit de 19de tot de 20ste eeuw. Oorspronkelijk bakstenen constructie met vier travee├źn, thans gecementeerde lijstgevel waarvan twee hogere middentravee die uitlopen in een trapgevel.