Beschermd monument

Stadswoning met trapgevel

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden
ID: 7935   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7935

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Deze stadswoning met trapgevel is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het geheel als volgt werd gemotiveerd: "als traditionele trapgevel uit de 17de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Hertogstraat 9: huis, advies KCML (1981).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning met trapgevel

Hertogstraat 13, 13A (Gent)
Beschilderde bakstenen trapgevel (7 treden en ontbrekende trede + topstuk) met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw.