Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gebouwencomplex

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 79392   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79392

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vermoedelijk deel van het vanouds bekende zogenaamd "goed der Assels". Het complex omvat een herenhuis met grote ommuurde tuin met loofbomen en vijver. Ten zuiden oude stallingen, gedeeltelijk verbouwd tot woonhuis en ten noorden twee hoevetjes.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gebouwencomplex

Sneppenbrugstraat 9-11 (Gent)
Vermoedelijk deel van het vanouds bekende zogenaamd "goed der Assels". Het complex omvat een herenhuis met grote ommuurde tuin met loofbomen en vijver. Ten zuiden oude stallingen, gedeeltelijk verbouwd tot woonhuis en ten noorden twee hoevetjes.