Hoekhuis in classicerende barokstijl

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hertogstraat, Haringsteeg
Locatie Haringsteeg 4, Hertogstraat 23 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/347.1
  • 4.01/44021/890.1
  • OO000990

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekhuis

Hertogstraat 23, Haringsteeg 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

Hoekhuis met twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 18de eeuw, met aanpassingen uit de 19de eeuw, voorzien van een drie traveeën brede klokgevel aan de voorkant.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit hoekhuis in classicerende barokstijl is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als voorbeeld van een klokhevel in bak- en zandsteen uit het eerste kwart van de 18de eeuw met typische vensteromlijstingen en geveltopafwerking met voluten en fronton."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Hertogstraat 23 (ex 19): huis, advies KCML (1981).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.