Beschermd monument

Stadswoning met puntgevel

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID: 7944   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7944

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Deze stadswoning met puntgevel is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als oude bakstenen puntgevel met muurvlechtingen van 1755."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kaatsspelplein (horend bij Zwaanstraat 2): huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning met puntgevel

Kaatsspelplein 3 (Gent)
Huis met twee bouwlagen, één travee en zadeldak. Beschilderde bakstenen puntgevel afgewerkt met muurvlechtingen uit 1755.