Beschermd monument

Burgerhuis 't Groen Cruys

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden
ID: 7948   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7948

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Burgerhuis 't Groen Cruys is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als bak- en zandstenen lijstgevel van een breedhuis daterend van 1614 met gesculpteerde reliëfs in de boogvelden."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kleine Vismarkt 4-6: huis 't Groen Cruys, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis ''t Groen Cruys' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis 't Groen Cruys

Kleine Vismarkt 6 (Gent)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen) en eertijds gedateerd 1614 op thans totaal verweerde, gesculpteerde reliëfs in boogvelden van bovenverdieping. Begane grond gewijzigd in de 20ste eeuw.