Beschermd monument

Huis Lombaert

Beschermd monument van 06-06-2001 tot heden
ID: 7956   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7956

Besluiten

Vredegerecht met waterpomp
definitieve beschermingsbesluiten: 06-06-2001  ID: 3712

Beschrijving

Het huis Lombaert, het vroegere Vredegerecht, is beschermd als monument.Waarden

Het vroegere Vredegerecht, ook genaamd ‘huis Lombaert’, nu deel van de gemeentelijke bibiliotheek, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische, in casu cultuurhistorische waarde: Het zogenaamde ‘Huis Lombaert’ werd in 1703 opgericht op een afgebrande hofstede, waarvan de site minstens teruggaat tot het midden van de 16de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistoriche waarde: Architectuurhistorisch is het herenhuis een voorbeeld van de bouwevolutie van de traditionele bak- en zandsteenarchitectuur naar een goed geïntegreerde landelijke Lodewijk XV-stijl uit de 2de helft van de 18de eeuw en met aanpassingen in de 19de eeuw. Opgericht in 1703 en in de tweede helft van 18de eeuw verbouwd in een classicerende Lodewijk XV-stijl, werd het pand in 1855 aangekocht door het gemeentebestuur van Beveren en ingericht als vredegerecht en gemeenteschool.
Het betreft een herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, heden bedekt met leien, gekenmerkt door rechthoekige vensters en een monumentaal risalietvormend derde travee in zandstenen bossagewerk en bekroond door een dakkapel met vleugelstukken en een gebogen fronton. Haaks op de linkerzijde staat een tweelaagse vleugel met een oudere kern, op gelijke nokhoogte, onder lichtgeknikt zadeldak, eveneens bedekt met leien, tellend aan de oostzijde vier traveeën en aan de westzijde vijf traveeën.

sociaal-culturele waarde

Gelegen aan de oude steenweg Gent-Antwerpen vormt de rustige herenhuisgevel met zijn monumentaal uitgewerkt middenrisaliet een beeldbepalend historisch element in het straatbeeld. De evolutie van het eigendom kan gereconstrueerd worden aan de hand van historische documenten en kaarten. Het goed, eerst de hoevesite en later het herenhuis, was gedurende eeuwen in handen van verschillende invloedrijke families van schepenen, burgemeesters en griffiers van het Land van Beveren tot het in 1855 door het gemeentebestuur werd aangekocht en ingericht als gemeenteschool, academie en vredegerecht.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Lombaert

Kloosterstraat 37 (Beveren)
Het 'Huis Lombaert' werd in 1703 opgericht en is een voorbeeld van de bouwevolutie van de traditionele bak- en zandsteenarchitectuur naar een goed geïntegreerde landelijke Lodewijk XV-stijl uit de tweede helft van de 18de eeuw en met aanpassingen in de 19de eeuw.