Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Nieuwhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
79563
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79563

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve daterend uit eind 18de of begin 19de eeuw, de hoeve is nog niet ingetekend op de kaart van de Ferraris van 1771-78, volgens kadastergegevens werd de woning grondig aangepast in 1866. Erf aan de straat afgesloten door gewitte bakstenen muur, toegang tussen bakstenen pijlers met ezelsrug. GAanduiding van

Is de vaststelling van

Nieuwhof

Grote Nieuwhofdreef 39 (Maldegem)
Hoeve daterend uit eind 18de of begin 19de eeuw. Volgens kadastergegevens werd de woning grondig aangepast in 1866. Gekasseid erf aan de straat afgesloten door gewitte bakstenen muur, toegang tussen bakstenen pijlers met ezelsrug.