Beschermd monument

Hoekhuis in traditionele stijl

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID
7960
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7960

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Dit hoekhuis in traditionele stijl is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als getuige van de traditionele bouwkunst uit de 17de eeuw met hoge trapgevel."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kraanlei 27-29: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis in traditionele stijl

Kraanlei 27 (Gent)
Traditioneel hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen. De voorgevel is een vier traveeën brede trapgevel. Zijgevel in de Ballenstraat met vier traveeën. De achtergevel is een puntgevel met muurvlechtingen.