Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
79609
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79609

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 22a. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), tot stand gekomen in twee fasen m.n. i.l.v. XV en XVIII. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1987 n.o.v. architect P. Salens (Brugge): o.m. in harmonie brengen van onderbouw en vervangen van houtwerk vlg. XVIII-model. Verankerde bakstenen tuitgevel met enkelhuisopstand afgewerkt met vlechtingen boven een bepleiAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Verversdijk 22, 22A (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), tot stand gekomen in twee fasen met name in de loop van de 15de en de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1987 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).