Beschermd monument

Sint-Blasiuskapel

Beschermd monument van 07-12-1983 tot heden
ID: 7965   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7965

Besluiten

Sint-Blasiuskapel
definitieve beschermingsbesluiten: 07-12-1983  ID: 1953

Beschrijving

De bescherming omvat de in kern 17de-eeuwse Sint-Blasiuskapel van het voormalige Sint-Blasiushospitaal.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Sint-Blasiuskapel als volgt: "als 18de-eeuwse kapel, gebouwd in baksteen, met zandstenen nis en vensteromlijstingen, inwendige hangkoepels op kruisribben en gesculpteerde moerbogen, met vroeg 20ste-eeuwse uitbreiding in neobarokstijl. Eveneens als enige overblijfsel van het voormalig hospitaal waarvan de geschiedenis tot de 13de eeuw teruggaat."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000719, Sint-Blasiuskapel (VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

De Sint-Blasiuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Blasiushospitaal en kapel

Kaaistraat 9, 11, 23 (Deinze)
Voormalig zogenaamd "Sint-Blasiushospitaal" en kapel, thans klooster en Instituut zusters Maricolen. Stichting van een hospitaal opklimmend tot de 12de eeuw met een eerste bloeiperiode circa 1200.