Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID
7966
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7966

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Deze stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als 19de-eeuwse lijstgevel met traditionele kern, duidelijk aangegeven door de resterende consoles van de vroegere, overkragende bovenbouw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kraanlei 71: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Kraanlei 73 (Gent)
Drie bouwlagen hoog dubbelhuis met drie traveeën en schilddak, kern vermoedelijk opklimmend tot de 16de tot de 17de eeuw, maar aangepast in de 19de eeuw.