Beschermd monument

Hoeve 't Nieuwgoed: toegangspoort

Beschermd monument van 24-01-1985 tot heden

ID
7969
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7969

Besluiten

't Nieuwgoed: inrijpoort en hoeve met bijhorende percelen en omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1985  ID: 2024

Beschrijving

De bescherming omvat de restanten van de 16de-eeuwse inrijpoort van hoeve 't Nieuwgoed. De hoeve en site met omwalling werden beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de inrijpoort van 't Nieuwgoed als volgt werd gemotiveerd: "16de-eeuwse inrijpoort van een voormalig kasteeldomein (leen van de abdij van Drongen), met twee op steunberen uitkragende hoektorentjes, het geheel gebouwd met de traditionele bak- en zndsteen, met bij de ingang een wapenschild met jaartal 1597."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000735, Inrijpoort van 't Nieuwgoed en omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

De inrijpoort van 't Nieuwgoed is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Nieuwgoed

Oudenaardsesteenweg 185 (Deinze)
Heden nog volledig omgrachte hoeve met losse bestanddelen aan de Kattebeek, toegankelijk via een lange populierendreef ten noorden van het goed, met nog slechts gedeeltelijk behouden toegangspoort in het noorden, die vermoedelijk opklimt tot de 15de eeuw, geflankeerd door linden, sporen van een cirkelvormig omwalde motte in de zuidoostelijke hoek van de trapeziumvormige omwalling, waarop vermoedelijk het heerlijke verblijf stond.