Beschermd monument

Kasteel van Kwabeek

Beschermd monument van 14-11-1984 tot heden
ID: 797   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/797

Besluiten

Kasteel van Kwabeek
definitieve beschermingsbesluiten: 14-11-1984  ID: 1996

Beschrijving

De bescherming omvat het Kasteel van Kwabeek.Waarden

Het kasteel van Kwabeek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van Kwabeek en hoeve

Kwabeekstraat 4, 6, Neervelpsestraat 1, 11 (Boutersem)
Voormalige baronie die eertijds een der belangrijkste burchten uit de streek bezat.