Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve 't Nieuwgoed met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-01-1985 tot heden

ID
7971
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7971

Besluiten

't Nieuwgoed: inrijpoort en hoeve met bijhorende percelen en omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1985  ID: 2024

Beschrijving

De bescherming omvat de site van hoeve 't Nieuwgoed, meer bepaald de hoevegebouwen, de omgevende percelen binnen de omwalling en de omwalling zelf. De inrijpoort is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de onmiddellijke omgeving van 't Nieuwgoed als volgt werd gemotiveerd: "De binnen de omwalling gelegen hoeve, met in kern 18de-, begin 19de-eeuwse gebouwen (woonhuis, stalletje, schuur), in losse opstelling gegroepeerd rond een erf".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000735, Inrijpoort van 't Nieuwgoed en omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

De hoeve met bijhorende percelen en omwalling van 't Nieuwgoed is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Nieuwgoed

Oudenaardsesteenweg 185 (Deinze)
Heden nog volledig omgrachte hoeve met losse bestanddelen aan de Kattebeek, toegankelijk via een lange populierendreef ten noorden van het goed, met nog slechts gedeeltelijk behouden toegangspoort in het noorden, die vermoedelijk opklimt tot de 15de eeuw, geflankeerd door linden, sporen van een cirkelvormig omwalde motte in de zuidoostelijke hoek van de trapeziumvormige omwalling, waarop vermoedelijk het heerlijke verblijf stond.