Beschermd monument

Goed te Gampelaere

Beschermd monument van 17-10-1995 tot heden
ID: 7977   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7977

Besluiten

Dreef, Goed te Gampelaere, rechthoekige omgrachting, ijskelder en woonhuis Goed te Breeschoot
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1995  ID: 2931

Beschrijving

De bescherming omvat de historische site van Goed te Gampelaere, meer bepaald de nog herkenbare structuur van opperhof en neerhof met cirkelvormige omwalling en de vijver ten zuiden van deze buitengracht. De 19de- en 20ste-eeuwe hoevegebouwen zijn niet opgenomen in de bescherming.Waarden

De walgracht, de vijver ervoor, de plaats van de motte en binnenwal van het opperhof en het neerhof van het voormalige Goed te Gampelaere is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van de buitengracht van een in oorsprong belangrijke site met walgracht, opklimmend tot de 14de-15de eeuw, als zichtbare getuige in het landschap van de belangrijkheid van de vroegere hoeve en heerlijkheid. De plaats van het opperhof met motte en binnenwal, respectievelijk afgegraven en opgevuld midden 19de eeuw doch nog duidelijk afleesbaar in de bodem, en het neerhof, met uitzondering van de gebouwen uit het einde van de 19de en de 20ste eeuw, hebben een archeologische waarde als het vroegere opperhof en neerhof van de belangrijke heerlijkheid Gampelaere.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Goed te Gampelaere

Gampelaeredreef 27, 29 (Deinze)
Van het oude Goed te Gampelaere, voormalige zetel van de heerlijkheid Gampelaere, bleef een brede buitenwal van de oorspronkelijke site met walgracht met dubbel grachtensysteem en motte bewaard. Ze wijst op het belang van de hoeve en is de enige verwijzing van de vroegere belangrijkheid van de site.