Windmolen De Teerlingmolen

Beschermd monument van 22-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Aalter
Straat Weibroekdreef
Locatie Weibroekdreef zonder nummer (Aalter)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44001/113.1
  • OO003138

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen De Teerlingmolen

Weibroekdreef zonder nummer, Aalter (Oost-Vlaanderen)

De Teerlingmolen zou rond 1780 opgetrokken zijn als oliemolen. In 1882 werd een stoommachine in gebruik genomen en in 1924 werden de kap en het gevlucht verwijderd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De molenromp van oliewindmolen op de Warande, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting, is beschermd als monument.

Waarden

De molenromp van oliewindmolen op de Warande, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als zeldzaam geworden voorbeeld van een uitsluitend als oliemolen circa 1780 gebouwde windmolen met nog bewaarde kollergang en die in de 20ste eeuw werd uitgerust met een kleine elektrisch aangedreven graanmolen tijdens het interbellum toen de kleine olieslagerijen door de economische en technologische ontwikkelingen uit de markt gedrukt waren. In die zin gaat het hier om een materiële getuige van een voorbijgestreefde fase in de evolutie van de productie van natuurlijke oliën als belangrijke grondstof voor de productie van een breed gamma aan eindproducten. Tevens zijn er nog sporen aanwezig van de vroegere aanwezigheid van een stoommachine die in 1882 in gebruik werd genomen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.