Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning Hôtel du Pauvre Diable

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
79834
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79834

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Westdorp nr. 34. Voormalige afspanning z.g. "HOTEL DU PAUVRE DIABLE" cf. schildering casement. Opgetrokken in de tweede helft van de 19de eeuw door de familie Moreels. Met imitaitie-schijnvoegen gecementeerde lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen. Getoogde vensters met diamantkopsluitsteen; twee blind en met visgraatmotief. Vernieuwd schrijnwerk. Gedichte linkerdeuropening cf. ouAanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning Hôtel du Pauvre Diable

Westdorp 34-36 (Anzegem)
Opgetrokken in de tweede helft van de 19de eeuw. Met imitaitie-schijnvoegen gecementeerde lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen.