Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen, gedateerd 1865

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
79857
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79857

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Open hoeve bestaande uit woonhuis, koetshuis en recente schuur. Deels begraasd erf met bomen aan de straat. Verankerd bakstenen woonhuis van één verdieping en zeven traveeën onder mank zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Westlangeweg 11 (Beveren)
Open hoeve bestaande uit woonhuis, koetshuis en recente schuur. Deels met gras begroeid erf met bomen aan de straat. Verankerd bakstenen woonhuis van één verdieping en zeven traveeën onder mank zadeldak. Ten zuiden, parallel aan en tegenover het woonhuis: bakstenen koetshuis uit de tweede helft van de 19de eeuw te dateren, afgedekt met zadeldak.