Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID
7986
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7986

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Deze stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als groot woonhuis uit de 17de eeuw met in de 19de eeuw tot lijstgevel aangepaste topgevel, representatief voor de oudste bebouwing uit de straat."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Oudburg 34: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Oudburg 56 (Gent)
Huis van vijf traveeën en drie drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw doch met aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw.