Beschermd monument

Site Kasteel van Astene: ijskelder

Beschermd monument van 17-10-1995 tot heden

ID
7987
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7987

Besluiten

Dreef, Goed te Gampelaere, rechthoekige omgrachting, ijskelder en woonhuis Goed te Breeschoot
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1995  ID: 2931

Beschrijving

De bescherming omvat de 19de-eeuwse ijskelder in het park van het voormalige kasteel van Astene. Van de kasteelsite is ook de rechthoekige omgrachting beschermd als monument.Waarden

De ijskelder in het park van het voormalige kasteel, thans ontmoetingscentrum De Ceder is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als goed bewaard voorbeeld van een ijskelder met koepelgewelf, horende bij een. kasteeldomein, aangelegd circa 1860 en integraal deel uitmakend van de midden 19de-eeuwse parkaanleg, ingeplant bij de gracht onder een door bomen beschaduwde heuvel.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site Kasteel van Astene

Parijsestraat 34, 34A (Deinze)
Voormalig domein van het Kasteel van Astene, met nieuwe paviljoenen ingeplant in het oude nog omgrachte domein van het kasteel. In oorsprong mogelijk een site met walgracht met afzonderlijk omwalde motte met opperhof en neerhof en tuinen binnen een tweede rechthoekige omwalling. Behouden park met vijver. en 19de-eeuwse ijskelder onder een beboomde heuvel bij de vijver.