Site Kasteel van Astene: ijskelder

Beschermd monument van 17-10-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Astene
Straat Parijsestraat
Locatie Parijsestraat 34, Parijsestraat 34A (Deinze)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44011/117.1
  • 4.01/44011/132.1
  • OO000118

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Site Kasteel van Astene

Parijsestraat 34, 34A, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Voormalig domein van het Kasteel van Astene, thans ontspannings- en vormingsoord zogenaamd "De Ceder" met nieuwe paviljoenen ingeplant in het oude nog omgrachte domein van het kasteel.

Beknopte karakterisering

Typologieijskelders
Datering19de eeuw

Beschrijving

De bescherming omvat de 19de-eeuwse ijskelder in het park van het voormalige kasteel van Astene. Van de kasteelsite is ook de rechthoekige omgrachting beschermd als monument.

Waarden

De ijskelder in het park van het voormalige kasteel, thans ontmoetingscentrum De Ceder is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als goed bewaard voorbeeld van een ijskelder met koepelgewelf, horende bij een. kasteeldomein, aangelegd circa 1860 en integraal deel uitmakend van de midden 19de-eeuwse parkaanleg, ingeplant bij de gracht onder een door bomen beschaduwde heuvel.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.