Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 79900   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79900

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bestaande uit een recent kloostergebouw uit het begin van de 21ste eeuw, kloostergebouwen uit 1964 en een kapel uit 1837.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius

Heulsestraat 1 (Lendelede)
Bestaande uit een recent kloostergebouw uit het begin van de 21ste eeuw, kloostergebouwen uit 1964 en een kapel uit 1837.