Beschermd monument

Watermolen Boembekemolen

Beschermd monument van 03-02-2005 tot heden
ID: 7991   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7991

Besluiten

Watermolen De Boembekemolen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-2005  ID: 4338

Beschrijving

De bescherming van de watermolen Boembekemolen als monument omvat de kelder onder de woning, de watergevel ter hoogte van de woning, de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken inzonderheid de volledige technische uitrusting bestaande uit het draaiend werk (het kamwerk, één koppel maalstenen, elevatoren, liggende monocylindersemidieselmotor ‘Claeys Zedelgem’, de riemen en overbrengingen, de graankuiser, het houten luiwerk, de ijzeren goot van de archimedesschroef en alle toebehoren), de sluis met stuw en het waterrad.Waarden

De watermolen genaamd ‘Boembekemolen’ met inbegrip van de kelder onder de woning, de watergevel ter hoogte van de woning, de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken inzonderheid de volledige technische uitrusting bestaande uit het draaiend werk (het kamwerk, één koppel maalstenen, elevatoren, liggende monocylindersemidieselmotor ‘Claeys Zedelgem’, de riemen en overbrengingen, de graankuiser, het houten luiwerk, de ijzeren goot van de archimedesschroef en alle toebehoren), de sluis met stuw, het waterrad, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als voorbeeld van een watermolen waarvan de oudst gekende vermelding dateert van 1548 maar die waarschijnlijk reeds ouder is (in dit oude cultuurlandschap waren er reeds in 11de eeuw watermolens). Van de oude vaste constructies zijn er restanten van de 17de en 18de eeuw (watergevel, restanten van leemvakwerk, dakspant). Deze watermolen illustreert de wijze waarop de inrichting en behuizing daarvan aan de economische en technische ontwikkelingen vanaf het einde van de 19de eeuw en gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw dienden te worden aangepast bijvoorbeeld door de plaatsing van een stoommachine rond 1900, later vervangen door een semidieselmotor in jaren 1920. Er zijn dus zowel oude, ambachtelijke als sporen van semi-industriële uitrustingen aanwezig (industrieelarcheologische waarde) .
Tevens was de ze watermolen reeds bekend in een voor de streek belangrijke tijd, namelijk de 16de eeuw, waarin een belangrijke historische actor, namelijk Lamoraal, graaf van Egmont er eigenaar van (historische waarde). streek belangrijke
De historische documenten betreffende deze watermolen leggen getuigenis af van de overgang van de eigendomstoestand van molens van adellijk naar particulier bezit en dit rond 1800 (sociaal-culturele waarde).

historische waarde

als voorbeeld van een watermolen waarvan de oudst gekende vermelding dateert van 1548 maar die waarschijnlijk reeds ouder is (in dit oude cultuurlandschap waren er reeds in 11de eeuw watermolens). Van de oude vaste constructies zijn er restanten van de 17de en 18de eeuw (watergevel, restanten van leemvakwerk, dakspant). Deze watermolen illustreert de wijze waarop de inrichting en behuizing daarvan aan de economische en technische ontwikkelingen vanaf het einde van de 19de eeuw en gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw dienden te worden aangepast bijvoorbeeld door de plaatsing van een stoommachine rond 1900, later vervangen door een semidieselmotor in jaren 1920. Er zijn dus zowel oude, ambachtelijke als sporen van semi-industriële uitrustingen aanwezig (industrieelarcheologische waarde) .
Tevens was de ze watermolen reeds bekend in een voor de streek belangrijke tijd, namelijk de 16de eeuw, waarin een belangrijke historische actor, namelijk Lamoraal, graaf van Egmont er eigenaar van (historische waarde). streek belangrijke
De historische documenten betreffende deze watermolen leggen getuigenis af van de overgang van de eigendomstoestand van molens van adellijk naar particulier bezit en dit rond 1800 (sociaal-culturele waarde).

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een watermolen waarvan de oudst gekende vermelding dateert van 1548 maar die waarschijnlijk reeds ouder is (in dit oude cultuurlandschap waren er reeds in 11de eeuw watermolens). Van de oude vaste constructies zijn er restanten van de 17de en 18de eeuw (watergevel, restanten van leemvakwerk, dakspant). Deze watermolen illustreert de wijze waarop de inrichting en behuizing daarvan aan de economische en technische ontwikkelingen vanaf het einde van de 19de eeuw en gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw dienden te worden aangepast bijvoorbeeld door de plaatsing van een stoommachine rond 1900, later vervangen door een semidieselmotor in jaren 1920. Er zijn dus zowel oude, ambachtelijke als sporen van semi-industriële uitrustingen aanwezig (industrieelarcheologische waarde) .
Tevens was de ze watermolen reeds bekend in een voor de streek belangrijke tijd, namelijk de 16de eeuw, waarin een belangrijke historische actor, namelijk Lamoraal, graaf van Egmont er eigenaar van (historische waarde). streek belangrijke
De historische documenten betreffende deze watermolen leggen getuigenis af van de overgang van de eigendomstoestand van molens van adellijk naar particulier bezit en dit rond 1800 (sociaal-culturele waarde).

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Boembekemolen

Boembeke zonder nummer (Brakel)
De oudste gekende vermelding van de Boembekemolen dateert van 1548 maar de molen is waarschijnlijk ouder. De molen werd eind 19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw aangepast aan de nieuwe economische en technische ontwikkelingen.