Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkzuil

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
79960
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79960

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastoor Verrieststraat z.nr. Gedenkzuil voor de militaire en de burgerlijke slachtoffers (Eerste en Tweede Wereldoorlog) gesigneerd door "K. LATEUR", beschaduwd door een treurwilg en gelegen tussen de militaire en de gemeentelijke begraafplaats. JACOBS M., Zij, die vielen als helden.... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deAanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkzuil voor militaire en burgerlijke slachtoffers

Pastoor Verrieststraat zonder nummer (Anzegem)
Gedenkzuil voor de militaire en de burgerlijke slachtoffers (Eerste en Tweede Wereldoorlog) gesigneerd door "K. LATEUR", beschaduwd door een treurwilg en gelegen tussen de militaire en de gemeentelijke begraafplaats.