Beschermd monument

Windmolen Molen Ter Rijst

Beschermd monument van 04-05-1944 tot heden
ID: 7997   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7997

Besluiten

Houten windmolen Ter Rijst of Buysensmolen en Hoogkoutermolen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1944  ID: 125

Beschrijving

De houten windmolen Ter Rijst of Buysensmolen is beschermd als monument.Waarden

De houten windmolen Ter Rijst of Buysensmolen genaamd is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Rijstmolen

Kamstraat zonder nummer (Herzele)
Eertijds houten korenwindmolen reeds vermeld in 1427. De abdij der norbertijnen van Ninove was reeds in 1177 eigenaar van de grond.