Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ten Baandries

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
79983
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79983

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met treurwilg. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in het oost gelegen dienstgebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ten Baandries

Godeystraat 2 (Ninove)
Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met treurwilg. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in het oostelijk gelegen dienstgebouw. Boerenwoning, dubbelhuis van tien traveeën, twee en een halve bouwlaag met centrale bouwnaad. Rechter zijpuntgevel van zuidelijke stal gedateerd 1844 door middel van baksteenkoppen. Ten westen, gedateerd 1886.